اصول حریم خصوصی کاربران

اصول حریم خصوصی و امنیتی شرکت ویرا تکنولوژی نوین سیاست های حفظ حریم خصوصی در قالب یک سند الکترونیکی و به عنوان قرارداد الکترونیکی (سند قانونی بین کاربر و شرکت ویرا تکنولوژی نوین) در جهت احترام به حریم شخصی کاربران سایت تنظیم شده است. ما حریم خصوصی‌ای ایجاد می‌کنیم . این مسئولیتی است که با ایجاد وتولید محصولات ودسترس‌پذیری برای همه همراه است. وپشتوانه خوبی برای آینده کاری مان است. ما به این اصول اتکا داریم تا معیاری برای محصولات، روندها و...

ادامه مطلب...