مضرات دستگاه تصفیه آب

ازآنجایی که اکثریت آبهای شهری درکشورمان آب دسته اول نبوده وحداقل استانداردهای اولیه راهم به سختی پاس می کند وهم در طول مسیر به علت فرسودگی زیر ساخت ها ی آب شهری دچار انواع مختلف آلودگی می شود بنابراین در آب شهری هیچ املاح مفیدی وجود نداشته وبراساس آنالیز 22گانه استاندارد ثانویه آب آشامیدنی فاصله خیلی زیادی وجود دارد برهمین اساس باید از سیستم تصفیه آب مرکزی ساختمان یا از دستگاه های کوچک خانگی برای حفظ سلامتی استفاده کرد و...

ادامه مطلب...

اصول حریم خصوصی کاربران

اصول حریم خصوصی و امنیتی شرکت ویرا تکنولوژی نوین سیاست های حفظ حریم خصوصی در قالب یک سند الکترونیکی و به عنوان قرارداد الکترونیکی (سند قانونی بین کاربر و شرکت ویرا تکنولوژی نوین) در جهت احترام به حریم شخصی کاربران سایت تنظیم شده است. ما حریم خصوصی‌ای ایجاد می‌کنیم . این مسئولیتی است که با ایجاد وتولید محصولات ودسترس‌پذیری برای همه همراه است. وپشتوانه خوبی برای آینده کاری مان است. ما به این اصول اتکا داریم تا معیاری برای محصولات، روندها و...

ادامه مطلب...