بوشهر-فروشگاه تصفیه آب زمزم – با مدیریت آقای حسن جوانبخت
آدرس دویره-ابتدای خیابان اصلی جنب نانوایی برسان تصفیه آب زمزم
تلفن07733432652
موبایل:09177732926