فیروزکوه-تصفیه آب کوهستان-بامدیریت آقای آرش سوادکوهی
آدرس:فیروزکوه شهرک کوهسار کوهستان 4
تلفن:
موبایل:09119259499