فروشگاه تصفیه آب عظیمی

مدیریت:جناب آقای عظیمی

آدرس:رفسنجان_کشکوئیه بلوار دکتر شریعتی-نبش شریعتی2 روبروی حسینیه

تلفن:03434390145-09133908963