سنندج -فروشگاه تصفیه آب محمدیان–بامدیریت آقای کاظم محمدیان
آدرس:خیابان غفور انتهای یکطرفه داراب پلاک 10
تلفن:08733665240-
موبایل:09188723943