ساوه-بازرگانی محمد صادق تشیعی-بامدیریت آقای تشیعی
آدرس:ساوه-خیابان طالقانی-نبش کوچه 36 بازرگانی محمد صادق تشیعی
تلفن:08642446730
موبایل:09134711075