مضرات دستگاه تصفیه آب

ازآنجایی که اکثریت آبهای شهری درکشورمان آب دسته اول نبوده وحداقل استانداردهای اولیه راهم به سختی پاس می کند وهم در طول مسیر به علت فرسودگی زیر ساخت ها ی آب شهری دچار انواع مختلف آلودگی می شود بنابراین در آب شهری هیچ املاح مفیدی وجود نداشته وبراساس آنالیز 22گانه استاندارد ثانویه آب آشامیدنی فاصله خیلی زیادی وجود دارد برهمین اساس باید از سیستم تصفیه آب مرکزی ساختمان یا از دستگاه های کوچک خانگی برای حفظ سلامتی استفاده کرد و...

ادامه مطلب...