شرکت ویرا تکنولوژی نوین در سال 1399به منظور حمایت ازتمامی اقشار جامعه از دسترسی به منابع آب سالم تاسیس گردید

مؤسّسان این پروژة عظیم تولیدی ومونتاژی، با هدف ارتقای کیفیت آب آشامیدنی سالم برای همگان وصنایع تولیدی وتصفیه پساب کارخانه ای وبیمارستانی وجلوگیری ازورود این آبها به محیط زیست ، تمامی سعی خویش را به کار بستند تا با رعایت استانداردهای برتر جهانی در ساخت این مجموعه و تجهیز آن با مدرن‌ترین و برترین فنّاوری‌ها و کارآمدترین نیروهای انسانی متخصّص، این مجموعه را به عنوان برترین قطب واردات ومونتاژ وارائة خدمات در کشور به همگان معرّفی کنند.

شرکت ویرا تکنولوژی نوین چگونه بوجود آمد؟
بعداز4سال مطالعات وتحقیقات گسترده و تجربه حرفه ای درزمینه تصفیه آب توانستیم دستگاههای با طراحی هوشمندانه وتکنولوژی به روزوبی رقیب در بازارباقطعات ارگانیک واردومونتاژ کنیم تاشاید درآینده بتوانم سهمی هر چند اندک ازبه تحقق رسیدن شعارهای بهداشت جهانی درمورد آب سالم وپاکیزه داشته باشم که اثرات آن باعث بهبود سلامت.بهبود شرایط زندگی زنان وکودکان ورشد اقتصادی شود

هر چندبا توجه به تشدیدتحریم های وبیماری کووید 19 واردات با مشکلات زیادی روبه رو شده .اما ما همچنان در عرصه(هر چندآهسته) خواهیم ماند .تابتوانیم آبی سالم با کیفیت بالا در اختیار همگان قرار دهیم.
آب سالم وبهداشتی با استانداردهای اولیه وثانویه حق همه انسانها در جوامع مختلف است. چشم اندازوسیاست های کلی این شرکت به گونه ای است تا بتوانیم برای اقشار کم درآمد وآسیب پذیر هم خدمات مطلوبی ارائه دهیم.