آدرس : تهران ، خیابان اسکندری جنوبی ، کوچه عباسعلی ، پلاک 4 ، واحد 5