در حال نمایش یک نتیجه

تصفیه آب صنعتی وآب شیرین کن RO

365,000,000 تومان
  • تهیه و تولید آب شرب از آب های شوروآلوده (مصارف شرب)
  • تهیه و تولید آب مورد نیاز جهت رشد سریع دام و طیور
  • تامین و تولید آب مناسب جهت رشد چشمگیرگیاهان و مصارف کشاورزی
  • تامین و تولید آب فرایندی کارخانه های داروسازی و لوازم آرایشی
  • تولید آب مصرفی نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی
  • تامین و تولید آب دیگ های بخار، سیستم های برودتی و مبدل های حرارتی
  • تامین و تولید آب دستگاه های دیالیز بیمارستانها
  • بازیافت پساب های صنعتی